Priser

Alle priser er inkl. mva

Om produktet ikke ønskes reparert eller ikke lar seg reparere, og nytt produkt kjøpes hos oss, blir oppmøteprisen kun 450,-

Garanti og reklamasjon.

Garanti og reklamasjonssaker håndteres ihht norsk kjøpslov og forbukerkjøpslov. Hvis det ved besøk avdekkes feil eller mangler på produktet som er selvforskyldt eller av andre grunner ikke omfattes av garanti og reklamasjonsrett, belastes kunde standard priser for service.